Alle koks dienen op hun kookavond in kokskleding hun werkzaamheden te verrichten.
Kledingvoorschriften
Kleding-voorschriften